Historie

De buitenplaats De Heiligenberg ligt in Leusden, aan de Heiligenbergerweg nummer 5. De Heiligenberg wordt ook wel De Hohorst of de Hogehorst genoemd.

Ontstaan

Van oorsprong is De Heiligenberg een klooster, dat tussen 995 en 1010 door bisschop Ansfridus gesticht werd.

Geschiedenis

In 995 werd Ansfried, graaf van Hoey en Teisterbant (België), bisschop van Utrecht. Op doorreis in (Oud) Leusden liet hij zich eens met een bootje overvaren, een andere mogelijkheid om er te komen was er niet, naar de Hohorst. Dat was toen een dicht met bomen begroeide heuvel, met aan de westzijde wat nu de Lunterse Beek heet en aan de oostzijde een onafzienbare, moerassige wildernis. (Daar liggen nu o.a. Leusden-Centrum, Leusden-Zuid, Stoutenburg en Achterveld.)

Aangezien dit gebied kloosterbezit was, liet Ansfried op de Hohorst het geboomte uitdunnen en de top van de heuvel afvlakken. Daar stichtte hij een Benedictijner klooster(tje) voor zes monniken. Zo ontstond de abdij van St. Maria en St. Martinus. Dit klooster was het op één na oudste klooster boven de grote rivieren.

De Heiligenberg is maar kort een zelfstandig klooster geweest, want ten tijde van Bisschop Bernulfus (1027-1054) verlieten de monniken de Heiligenberg en zochten zij hun heil binnen de grachten en muren van de stad Utrecht. De Heiligenberg werd toen een uithof van de St. Paulus Abdij. Vanaf die tijd woonde er een proost, die de kloostergoederen beheerde en mogelijk leiding gaf aan de ontginning van het moerasland ten oosten van de Hohorst. Ook werd De Heiligenberg toen o.a. gebruikt als toevluchtsoord in geval van overstromingen, die daar in de Middeleeuwen nogal eens voorkwamen. 

Recente gebruikers

Het tegenwoordige huis bevat nog de fundamenten van het oude klooster. Het klooster heeft ooit op de berg gestaan. Het huidige huis is gebouwd op een gedempt moeras. Rondom die tijd was rond Amersfoort veel moeras. Het huidige pand stamt uit 1815.

Het oude landgoed is in handen geweest van verschillende gebruikers, onder meer als woonhuis. Op dit moment wordt het pand echter op een zakelijke manier gebruikt.

Meer informatie

Meer informatie over de historie van De Heiligenberg vindt u op de website van historieleusden